Pilates ve Yoga Arasındaki Farklar

Yoganın Hepimizin bildiği gibi yoganın amacı, beden, zihin ve ruhu birleştirmektir. Yogilerin görüşüne göre, zihin ve beden bir bütündür ve eğer buna doğru araçlar verilip,...