Vücut Yağ Oranı Hesaplayın

Vücut yağ oranı, ağırlığınıza göre vücudunuzda yüzde kaç oranında yağ bulunduğunu gösterir.

Cinsiyetiniz

Çıkan sonuca göre aşağıdaki tablodan hangi düzeyde olduğunuzu görebilirsiniz.

Erkek Kadın Risk Faktörü
% 2 - 4 arası % 10 - 12 arası Minimum oran
% 14 - 17 arası % 21 - 24 arası Normal sağlıklı beden
% 18 - 25 arası % 25 - 31 arası Kabul edilebilir sınır
% 20 den düşük % 27 den düşük Risk taşımıyor
% 20 - 25 arası % 27 - 32 arası Potansiyel-zayıf risk
% 25 - 30 arası % 32 - 37 arası Orta derecede riskli
% 30 üzeri % 37 üzeri Yüksek derecede riskli