Yoga Nedir ? Kısa Tarihçe

Yoga; Sanskrit, Hindistan menşeli, aynı zamanda Hinduizm, Budizm, Jainizm’de de bilinen fiziksel ve zihinsel terapi etkinliklerinin tamamına verilen genel bir isimdir.

Yoga; Sanskrit, Hindistan menşeli, aynı zamanda Hinduizm, Budizm, Jainizm’de de bilinen fiziksel ve zihinsel terapi etkinliklerinin tamamına verilen genel bir isimdir. En az 5 bin yıllık bir tarihe sahip olan yoga’nın kelime anlamı birleştirmek, bütünleştirmektir. Ruhsal olarak rahatlamayı amaçlayanların ilgi alanına giren yoga, bir egzersiz değil, aksine bir yaşam biçimidir. Yoga; bir tür ruh ve bedenin birleşmesi, birlikte huzura kavuşması şeklinde ifade edilebilir.Yoganın başlangıç tarihleri ile ilgili tartışmalar halen süregelmekle birlikte, köklerinin yazılı tarihin gerisine uzandığı hatta insanlık tarihi kadar eski olduğu ifade edilmektedir.Yogaya ait en eski belgelerin ,Hindistan da İndus Vadisinde bulunduğu söylenmektedir.Bunlar ,yoga yapan insan figürleridir.Tabletlere resmedilmiştir.M.Ö 3000 ‘li yıllara ait olduğu düşünülmektedir.
Tarih boyunca farklı kıtalarda yapılan kazılar sonucunda ulaşılan bazı kalıntılar üzerinde de Yoga duruşlarının resmedilmiş olduğu belirlenmiştir. Aralarında Babil, Çin, Mısır, Roma, İskandinav ve Amerikan Kızılderililerinin de yer aldığı toplumlar ile Sufizm ve Hinduizm gibi bir çok kadim kültürde de Yoga yöntemlerinin kullanıldığı görülmüş, Norveç, İrlanda, Kolombiya, Meksika, Viking ve Kelt kültürlerinde Yoga duruşlarına ait resim ve heykellerin olduğu tespit edilmiştir. Roma imparatoru Markus Aurelius’un meditasyon konusunda bir kitap yazmış olduğu, Pisagor’un okulunda aktarılan bilimsel konuların yanında meditasyon eğitimine yer verildiği bilinmektedir. Meditasyon tekniklerinin Güney Afrika kabilelerinde, Katolik ve Yunan Ortodoks kiliselerinin manastırlarında uygulandığı bilinenler arasındadır.
Öte yandan Yoga kültürüne ait Çakra “Enerji Merkezi” bilgilerinin Mısırlı dervişler, Kabalacılar, Grönland ve Kanada İnuit’leri, Avrupa simyacıları ve Kuzey Amerika Hopi Kızılderilileri tarafından kullanıldığı tespit edilmiştir.

Yoganın tarihi bir çok kaynakta 4 döneme bölünmüştür:

VEDİK DÖNEM Arkaik yoga olarak ta bilinir.Ayinsel törenler hakimdir.Yüksek güce övgüler sunan ilahiler ve şiirlerden oluşmaktaydı..Rahip ve vedik yogiler kutsal harmoni içerisinde, nasıl yaşanması gerektiğini, öğretmekteydiler.
ÖN KLASİK DÖNEM Uzun bir dönemi kapsar.Vedik dönem etkisi vardır. Gizli öğretileri ve evrendeki her şeyin birbirine bağlı oluşunu keşfeden ,kutsal vahiylerden oluşan Upanişadlar ve Bhagavadgita da bu dönemde oluşturulmuştur.
KLASİK DÖNEM Patanjali’nin YOGA SUTRALARI’nın yazıldığı dönemdir.Bu metinlerde klasik yoga tanımlanır.195 özdeyişten (sutradan) oluşmaktadır.

** KLASİK DÖNEM SONRASI** Modern yoga da denir.Patanjali’den sonra ortaya çıkan ,bir çok farklı ekolü kapsar.Yoga 19.yy da batı ile buluşmuştur.
Krisnamaçarya ve öğrencilerinin yardımı ile tüm dünyaya yayılır.

Bu gün sıklıkla duyduğumuz yoga ekolleri Krisnamaçarya ‘nın öğrencileri tarafından oluşturulmuş ve dünyaya yayılmıştır.
Bunlar:
-BKS . İyengar
-Indra Devi
-Patabi Jois
-Desikachar ‘dır.

Yoganın kelime anlamı bölünmüş ruhların birliği veya birlik olmasıdır. Yoganın babası olan Patanjali’ye göre yoga, insan ruhu üzerindeki maddi dünya kontrolünün elimine edildiği bir yoldur. Yoga, kaotik dış dünyadan ayrı olarak iç barış ve dengenin sağlanması anlamına gelir. Zihin ve bedeni içeren bir pratiktir sağlık ve rahatlamanın gelişimi için kullanılır.
Patanjali yogayı Ashtanga veya 8 kol olarak tanımlar. 8 basamaklı yoga yolculuğu . Bugün halen yoganın sekiz adımı olarak bilinen ve referans gösterilen bu sistemi şu şekilde özetleyebiliriz;

Yama: Sekiz basamaklı yoga yolculuğunun ilk adımı olan ve geri çekilme olarak da bilinen yama, zarar vermemek, doğruluk, çalmamak, nefsi kontrol etmek gibi evrensel ahlaki disiplinlerden oluşuyor.Uygulayıcılar günlük işlerini mümkün olan en ahlaki yolla yürütmelidirler.
Niyama: İkinci basamak olan niyama kişisel disiplini işaret ediyor. Gözlem olarak da bilinen niyama saf olmak, şükretmek, okuma ve hatırlama gibi disiplinleri barındırıyor. Uygulayıcılar beden ve zihinlerin arınmadan sonra kirlenmemesinden emin olmalıdır. Bu kısım daha çok insan zihni ve bedeninin üzerindeki dünyevi etkiler hakkındadır.
Asana: Yoga duruşu veya yoga pozu anlamına gelen asana, üçüncü basamağı oluşturuyor. Bu asana çeşitli hastalıklara karşı gücü, dayanıklılığı ve direnci artırır. Böylece bedeni, zihni ve ruhu güçlendirir.
Pranayama: Dördüncü basamakta ise nefes ile ilgili, ki nefes, yogada yaşam enerjisi olarak kabul ediliyor. Pranayama basamağı nefesin, yani yaşam enerjisinin, kontrolünü içeriyor. Antik zamanlardaki bilgeler titreşimli nefes almanın zihin üzerinden iyi bir etki bıraktığını bulmuşlardır.
Pratyahara: Tecrit olarak da bilinen beşinci yoga basamağı Pratyahara, duyguları veya duyu organlarını geri çekmek anlamına geliyor. Duyu organları çevremizdeki dünya tarafından doldurulur. Bu da ağrı ve acılara neden olur.
Dharana: Dharna veya konsantrasyon ise altıncı koldur ve en zor adımlardan birdir. Yoga uzmanları ve gurular nefes alma üzerinde konsantrasyon sağlanmayı önerir. Çünkü bu tek bir noktaya odaklanmada yardımcı olmaktadır.
Dhyana: Yoga yolculuğunun yedinci basamağı olan Dhyana meditasyon olarak da adlandırılan bir aşama. Konsantrasyonda bir kişi bir şeye odaklanır ancak meditasyonda odak herhangi bir obje ya da düşünce üzerine değildir.
Samadhi: Son basamak, yani aydınlanma adımına Samadhi adı veriliyor. Özgürleşme olarak da bilinen bu basamakta meditasyon nesnesi ile bilincin birleşmesi hedefleniyor.Uygulayıcılar derin bir uykudaymış gibi sükûnet durumuna girerler ancak aslında tamamen uyanıktırlar ve çevresindekilerin farkındadırlar.
Patanjali’ye göre meditasyon ne kadar kompleks olursa ruhsal mükemmellik de o kadar iyi olur. Bu sekiz basamaklı sistemde adımların her biri bedensel, zihinsel ve ruhsal bilinç aşamalarını ve farkındalıkları temsil ediyor. Pek çok yoga pratiğinde genel olarak asanalara, nefes egzersizlerine ve meditasyona ağırlık verilse de, geriye kalan beş basamağı da uygulamasak da bilmekte fayda var.

Yoganın Fiziksel Faydaları
Yoga, bireyi olumlu düşünmeye, olumlu yaşamaya, olumlu davranmaya yönlendirmesi açısından çok değerlidir. Yoga, izleri binlerce yıl öncesine kadar uzanan kanıtlanmış bir bilimdir ve teori ile gözlemlerden oluşur.

Nefes kontrolü, akciğer ve kalp sağlığı Nefes almak yaşayan herkesin yaptığı bir şey şüphesiz. Fakat yogada uygulanan pranayama ile (Nefes alma teknikleri) bu etkinliğin ne kadar yararlı olduğunu fark edebilirsiniz. Nefes egzersizleri aracılığıyla göğüs kafesini çevreleyen kaslar güçlenir, göğüs kafesi genişler, akciğer kullanma kapasitesi artar, solunum düzenlenir ve solunum sistemi iyileştirilir. Yogada uygulanan doğru nefes teknikleri, nefes kontrolünü sağlarken akciğer sağlığına da katkıda bulunuyor. Aynı zamanda nefes tekniklerinin kalbi dinlendirme fonksiyonları da bulunur. Yine nefes yoluyla akciğerlerdeki toksinler atılır.
Sindirim sistemi Yoga egzersizleri sayesinde sindirim sistemini düzenli hale gelir. Bağırsaklardan gıda geçişi kolaylaşır ve bağırsak fonksiyonlarının etkin hale gelmesi mümkün olur.
Esneklik ve kas güçlenmesi Yoga sadece pranayama olayından ve minik egzersizlerden ibaret değil. Bu etkinlikte zorlayıcı hareketler de bulunur. Bu hareketler kasların güçlenmesine katkıda bulunurken bağ ve kas dokusuna da esneklik kazandırır. Özellikle Hatha Yoga ve Vinyasa Yoga pratikleri denge duygunuzu geliştirir, bazı pozları düzenli olarak pratik ettiğinizde vücudunuz güçlenir. Bu sayede fiziksel olarak daha güçlü ve özgüvenli hissetmenizin yanı sıra, psikolojik olarak da daha sağlam hissedersiniz. Yin Yoga gibi esneklik ve durağanlığı esas alan yoga pratikleri ile de daha sağlıklı bir iskelet sistemine kavuşur ve özellikle kronik ağrılardan şikayetçiyseniz, bu ağrıları önemli ölçüde azaltabilirsiniz. Güçlenen omurganız sayesinde daha dik bir duruşa sahip olabilirsiniz.
Kilo verme Yoga egzersizleri düzenli uygulandığında kaslardaki yağların erimesine imkân verir. Sindirimi düzenleyen yoga bu açıdan da kilo verme işlemine yardımcı olabilir.
Bel ve sırt ağrıları Omurgaya yönelik egzersizler, nefes egzersizleri ve hareketler sayesinde gövdenin merkezi sağlamlaştıran, kasları güçlendiren ve gevşeten yoga, duruş bozukluğunu da önler. Duruş bozukluğundan dolayı oluşan kronik sırt ve bel ağrıları üzerinde olumlu etki gösterir.
Bağışıklığın güçlenmesi Kortizol seviyesinin yüksekliği bağışıklık sistemini riske atar. Yoga egzersizleri bu seviyeyi dengede tutar ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Ayrıca yoganın beyin hücrelerini dinç tutması ve zihni rahatlatması yorgun olmayan bir vücuda imkân verdiği için bağışıklığın güçlenmesine direkt olarak etki eder. Asanalar ve asanalar arası geçişlerde yoga iç organlarda masaj etkisi uyandırır. Bu şekilde salgı bezleri çalışır ve hormonlar dengelenir.
Kan dolaşımı Kan akışını hızlandırır. Bu sayede oksijen alımı artar ve kan basıncı normalleşir. Kan dolaşımını düzenleyen yoga birçok rahatsızlığı da önlemiş olur. Hücrelerin daha çok oksijen almasını sağlayan yoga, kanın damarlardan organlara daha etkin şekilde dağıtılmasını sağlar. Böylece kalp ve damar sağlığını mümkün kılarken, kanın pıhtılaşmasını ve vücut şişkinliklerini önler.

Yoganın Zihinsel ve Ruhsal Faydaları

Huzur ile eşleştirdiğimiz yoganın fiziksel yararlardan ibaret olduğunu savunamayız. Aynı zamanda zihinsel aktiviteleriyle bilinen yoga, insan psikolojisi için de çok önemli. 2015’te Frontiers in Human Neuroscience dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre yoga, beyin için de çok faydalı. Yaşlandıkça beynimizdeki gri hücreler azalır ve çeşitli nörolojik ve psikiyatrik sorunlar yaşama olasılığımız artar. Araştırmada yoga ve meditasyon yapan kişilerin beyin aktivitelerinde de olumlu değişiklikler gözlenmiş. Bütün bunların yanı sıra meditasyon, anın içinde olmayı ve olanı olduğu gibi kabullenmeyi teşvik eden bir pratiktir. Bu farkındalıkla içsel dengenizi sağlamanız ve depresyon, kaygı, panik atak gibi sorunlardan uzaklaşmanız çok daha kolaylaşır.

 • Belirli nefes teknikleri ve meditatif uygulamalar sayesinde zihin sakinleşir ve rahatlar.
 • İç salgı bezlerinin bedensel hareketler ile uyarılması stres hormonu üretmesiyle bilinen kortizol ve adrenal bezlerin salınımı dengelenir.
 • Parasempatik sinir sisteminin devreye girmesiyle zihinde dinlenme hissi uyanır.
 • Denge ve koordinasyon becerisi artar.
 • Dikkat, konsantrasyon ve öğrenme kabiliyetlerini olumlu etkiler.
 • Hafızayı güçlendirir.
 • Pek çok psikolog tarafından da uygulanan nefes terapilerini içermesiyle yoga stresi azaltır.
 • Farkındalığı arttırır.
 • Uyku problemlerini azaltır.
 • Beden ve zihnin esnemesi sonucunda ruhsal rahatlama da gerçekleşir.

Yoga & Pilates Tümü

SON EKLENENLER

 • Bölgesel Yağ Yakımı Mümkün mü?

  Vücudun belirli bölgelerindeki yağ kaybını hedefleyerek bölgesel zayıflama ideal bir fikir olsa da ...

  Spor
 • Siyah Kuğu Metaforu

  Olması ihtimal dışı olarak kabul edilen, tahmin edilemeyen fakat gerçekleşmesi durumunda büyük olay ve değişimlere yol açabilen olaylar.

  Kültür & Sanat
 • Spor Sonrası Kas Ağrıları

  Kas Ağrılarının sağlıklı düzeyde olması için bilinçli olarak antrenman yapmalı, yine bilinçli olarak ağrılara izin vermeli ve gereğinden fazla olan ağrılara müdahale edip vücudumuzu rahatlatmalıyız.

  Spor
 • İdeal egzersiz süresi ne kadar olmalı?

  Daha fazla spor yakmak daha fazla yağ yakmak ve daha fazla kas kütlesinin oluşması anlamına gelmez.

  Spor
 • Mindfulness

  Mindfulness yaşanan anın tam olarak farkında olmak, yargılamamak ve bunun farkında olduğunuzun da farkında olmaktır.

  Kişisel Gelişim

Yoga